Priser


Et rehabiliteringsophold på Betesda er af ca. 6-9 måneders varighed.

I forløbet arbejdes der efter en reel handleplan med mål, delmål og metoder.

Målet er, at beboeren kommer til at leve et liv som rusfri og efter endt behandling kan udsluses i samfundet.

Taksten pr. måned er i 2018

Voksen                       Kr. 43.061,-

Udslusning                Kr. 17.000,-

Afrusning pr. dag        Kr. 1.500,-

For børn som følger en voksen takseres udover den voksnes betaling 17.000 kr pr. barn.

Ved bevilling er beboerens egenbetaling:

Kost                            Kr. 2.100,-

Logi                            Kr. 1.800,-

 

Enkeltmands projekter:

Betesda kan også varetage enkeltmands projekter. Kontakt os venligst på 97 19 63 53 for yderligere information om dette tilbud

Taksten kan variere alt efter det ønskede tilbud.

 

Delvis friplads:

Vi har enkelte delvise fripladser som i et vist omfang finasieres gennem gaver til Betesda. Disse pladser er der som oftest ventetid på, da eftersåørgelsen er stor. Er der givet afslag på en kommunal bevilling, kan vi kontaktes med henblik på, at blive skrevet op til en friplads. En friplads kan dog aldrig blive en "nul-løsning" og ansøgeren skal være indstillet på, at betale størst mulig egenbetaling. Kontakt os for nærmere information om dette.

Betesda har dog altid den mulighed at give afslag på fripladsansøgningen, efter en match-vurdering af ansøgeren til fripladsen.

betesda kommuneflyer3 A4 tilscreen
© Betesda 2018