Donation

I 2009 oplevede vi på Betesda et drastisk fald i bevillingen af døgnbehandlingspladser til misbrugere.

Dette hang blandt andet sammen med, at kommunerne begyndte at behandle mennesker i lokale dagbehandlingsprogrammer i kommunalt regi frem for, som tidligere, at benytte sig af selvejende institutioner som Betesda.

Den nye behandlingsstrategi bevirkede, at Betesdas indtægt faldt 45 % i løbet af få år.

Du kan være med til, at bevare Betesda som en kristen døgnbehandlingsinstitution godkendt af det offentlige!

Vil du støtte vores arbejde blandt misbrugere i Danmark er der flere måder at gøre det på.

Alle gaver op til kr. 15.600 pr. år (2017) kan fratrækkes på din selvangivelse (Ligningsloven §8a).

Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet Betesda dit cpr-nr.

Der er ingen bagatelgrænse for fradraget .

Du kan også tegne en 10 årig kontrakt og få fradrag for løbende ydelser. (Lingingsloven §12, stk. 3) Fradraget må højst udgøre 15% af din indkomst.

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon nr. 9719 6353, så kan vi rådgive dig.


Kontooverførelse

Du kan indbetale en gave på konto nr: 7381-6270408727


MobilPay

93363


Betalingsservice

Link er under udarbejdelse

Ring til kontoret: 9719 6353

Har du ikke et givernummer skrives der 0000 i feltet "giver nr.".

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Betesdas kontor med dit fremtidige givernummer.

Dine oplysninger er fortrolige og sendes på samme sikre måde, som bruges til betalinger via internettet. I bunden af tilmeldingsvinduet ses en lille hængelåsikon, dette viser, at du er på en sikker forbindelse

Andre donationer

Kun fantasien kan sætte grænser for, hvordan man kan større Betesdas arbejde.

Børnetøj -   Brugt børnetøj sælges i Cirkelines Æske. andre giver håndværkerhjælp. 

Metalaffald - Betesda har en kontainer stående, som du kan smide dit metalaffald i.

Betesda har ikke mulighed for at afhente ting.

Flis og rapsstrøelse - Betesda har flisfyr.

Håndværkerhjælp - Betesda har altid brug for hjælp til vedligeholdelse mm. 

Sponsorater

En virksomhed har mulighed for at støtte Betesda gennem tegning af fradragsberettiget sponsorat.

Virksomhedens logo kan blive vist her på hjemmesiden med link til virksomhedens hjemmeside og i Betesdas nyhedsblad “Betesda Nyt”

Sponsorater kan tegnes som engansbeløb gældende for et år eller som løbende ydelse over flere år.


Arv

Betesda er godkendt til at modtage arv afgiftsfrit. 

Kontakt Betesda på telefon nr. 97 19 63 53 for information og hjælp til dette.

Sponsorer


Sponsorater

En virksomhed har mulighed for at støtte Betesda gennem tegning af fradragsberettiget sponsorat.

Virksomhedens logo kan blive vist her på hjemmeside og i Betesdas nyhedsblad “Betesda Nyt"


© Betesda 2019